Læse og skrivefærdigheder hos befolkningen i Stenstrup og Lunde sogne omkring 1790

| | | | |
LæsebogLæsebogStenstrup kirke - i forgrunden ses den gamle kro: Se også her om sundhedskilden, der sættes i forbindelse med Stenstrup kirkeStenstrup kirke - i forgrunden ses den gamle kro: Se også her om sundhedskilden, der sættes i forbindelse med Stenstrup kirke
 Tømmermand H. Stephensen, Stågerup egen underskriftTømmermand H. Stephensen, Stågerup egen underskriftFortegnelse over de i Sunds Herred udi Steenstup og Lunde Sogne, som kand læse Skrivt og skrive (ca 1790 - kopibog 1771-1817. Stenstrup- Lunde Pastorat. LAO)

Under Løjtved gods - de, som kand læse Skrivt - Jens Poulsen, gaardmand i Steenstrup - ja til at han også kan skrive; Niels Hansen, gaardmand i Rødme - nej til at han kan skrive; Christen Skræder i Lunde - ja til at han kan skrive; Jacob Goldbech, Jndsidder i Hørupgaard - ja til at han kan skrive.

Under Mullerup gods - de som kand læse Skrivt - Hans Jensen, gaardmand i Høje - ja til at han kan skrive; Rasmus Landkilde, gaardmand i Høje - ja til at han kan skrive.

Under Egeskov gods - de som kan læse Skrivt - Anders Marquardsen Huusmand i Lunde - ja til at han kan skrive.

Selvejere - de som kand læse Skrivt - Hans Hansen i Landkilde - ja til at han kan skrive; Niels Larsen i Lunde - ja til at han kan skrive; Lars Larsen i Lunde - ja til at han kan skrive; Peder Smid i Høje - ja til at han kan skrive; Anders Væver i Høje - ja til at han kan skrive; Poul Bødker i Lunde - ja til han kan skrive; Peder Høgh i Rødme - ja til at han kan skrive; Hans Larsen i Rødme - ja til at han kan skrive; Christen Knudsen i Steenstrup (Overstreget) - nej til at han kan skrive.

Under Skjoldemose gods - de som kan læse Skrivt - Rasmus Jensen i Boebierg - ja til at han kan skrive; Hans Riiber Kroemand i Steenstrup - ja til at han kan skrive; Hans Stephensen Tømermand i Staagerup - ja til at han kan skrive (*).

Under Boltinggård gods - de som kand læse Skrivt - Rasmus Knudsen, Gaardmand i Hundtofte - nej til at han kan skrive.

Under Stenstrup Præstegård - de som kand læse Skrivt - Lars Henrichsen Gaardmand i Steenstrup - ja til at han kan skrive
 
(*) Hans Stephensen (1743-1806) blev bl.a. brugt som en af to synsmænd ved kirker og præstegårde i Sunds herred - se den gejstlige justitsprotokol.