Tommy's Spisehus i "Klokkely" Stationsvej i Stenstrup

Tommy's Spisehus i "Klokkely" Stationsvej i Stenstrup