Fastelavnsskikke før Reformationen 1536

Laurids Skinkels til Egeskov og fleres Vidisse af et Tingsvidne, som Ebbeltoft=Mænd toge af deres Byting, at det af Arilds Tid har været Sædvane i Ebbeltoft By, at de have haft deres Fastelagens Leeg fri, fra Fleske=Søndag og saa de otte Dage Omkring. 1533. Torsdagen efter Paaskedag. Foræret (til Kildeskriftselskabet) af Provst Terpager.

Frands Lauridsens Brev til Frands Brokenhus angaaende den gamle Skik ved Krogen (nu Kronborg) at man altid paa Jule=Aften havde for Slots=Porten givet til fattige Hus=Arme 8. Sider Flesk, 1 Pund Meel baged i Brød, 2 Tønder Øl, og hver Fattig et lempeligt Lys. Ex Krogen d. 19. Dec. 1562. Foræret til (Kildeskriftselskabet) af Hr. Terpager.