Sommergilder

BondedansBondedansDen 1. august 1748 blev der læst ved Sunds-Gudme herredsting en "Kongelig allernaadigst Rescript hvor ved Somer=Gilder tillades Bønderne naar det ey skeer nogen Søn- eller Helligdage. Dateret 12. juli 1748.