Vornedskab

Fra slutningen af 1300-årene gennemførtes vornedskab på den sjællandske øgruppe for at sikre landbruget arbejdskraft, d.v.s. at bønder skulle blive på deres fødegods og var pligtige til at fæste øde gods.

Vornede bønder kunne ikke tvangsflyttes til en ny gård, og kronen hindrede forsøg på, at jorddrotten overdrog den vornede til en anden. Mod vederlag til husbonden kunne den vornede forlade fødegodset.

Christian 2 og Christian 4 forsøgte forgæves at ophæve vornedskabet, men i praksis lykkedes det ofte vornede at flytte til købstæder, uden at de blev tilbagekrævet.

Således fritoges 1542 de vornede, der da i 3 år havde boet i købstad, for vornedskab. Der var omkring 1600 tvivl om den vornede bondes voksne sønners stilling ved gårdens overdragelse til ny ejer, men efterhånden fulgte de altid med gården.

Vornedskab, der kun gjaldt mænd, ophævedes 21.2. 1702

BilagStørrelse
Vornedskab-.pdf1.47 MB