Mellem Sydfynske Sunde

| | | | | | | | | | | | | | | |

Se også husmand Edvard Broholms optegnelser om De sydfynske Øer 

Henrik Ussings optegnelser: Dansk Folkeminde Samling. Journal Nr 1946/004-038: 31 pk, ca. 1800-1945.
Forarbejder til Ussings mange kulturhistoriske artikler og bøger (særligt om Østjylland, Bornholm, Als, Erritsø, Lolland, sydfynske øer, Sorø amt, Omø) samt tilsendte folkemindeoptegnelser fra andre, breve fra 1864, div. afskrifter, avisudklip, egne foredrag, biografica m.m. Jf. bl.a. Henrik Ussing: Aarets og Livets Højtider, Kbh. 1925.

BilagStørrelse
Mellem_sydfynske_Sunde.pdf7.77 MB
Lidt_Øbo_historie.pdf6.37 MB
Lidt_Øbo_historie_2.pdf7.84 MB
Bygninger_og_Bohave.pdf7.62 MB
Landbrug_osv_.pdf6.11 MB
Landbrug_osv_2.pdf7.6 MB
Landbrug_osv_3.pdf7.85 MB
Landbrug_osv_4.pdf3.75 MB
Håndværk_etc_.pdf4.92 MB
Fiskeri.pdf5.67 MB
Skibsfart.pdf6.86 MB
Arbejdsliv.pdf6.18 MB
Klædedragter.pdf2.78 MB
De_årlige_fester.pdf9.81 MB
Livets_højtider.pdf7.9 MB