Elin Gøyes jordebog fra 1552 - den ældst bevarede adelige jordebog

Elin Gøyes jordebog fra 1552 - den ældst bevarede adelige jordebog