Opmåling af Lunde sogn efter forlangende af de forskellige lodsejere i sognet i 1780erne

Opmåling af Lunde sogn efter forlangende af de forskellige lodsejere i sognet i 1780erne