Svanninge Stampemølle - nu i Den gamle By i Århus

Svanninge Stampemølle - nu i Den gamle By i Århus