Det ældste kendte eksemplar af Jyske Lov (1241) står på side 76 Claus Röno

Det ældste kendte eksemplar af Jyske Lov (1241) står på side 76 Claus Röno