Jens Ovesen - et symbol på folkelig kultur

Jens Ovesen - et symbol på folkelig kultur

Avisudklip

Kilde: Ringe lokalhistoriske Arkiv