Her boede Maren Splid som 1641 kom på bålet

Her boede Maren Splid som 1641 kom på bålet

Maren Splid

Her boede Skrædder Laurids Splid hvis stakkels Hustru Maren 9 Novbr 1641 blev brændt for Troldom imellem Galgebakkerne ved Ribe