Torben Bille og hustru Sidsel Ovesdatter Lunge

| | | | | | | |
Torben Bentsen Billes privatarkiv på Rigsarkivet

Torben Bille 11.9. 1454 - Vindinge herredTorben Bille 11.9. 1454 - Vindinge herredCecilie Ovesdatter LungeCecilie Ovesdatter Lunge Torben Bille 19.1. 1464 FynTorben Bille 19.1. 1464 Fyn Torben Bentsen BilleTorben Bentsen Bille Skifte efter Torben Bille 8.12. 1492Skifte efter Torben Bille 8.12. 1492Bille - Anne Eilersdatter Rønnows slægtebogBille - Anne Eilersdatter Rønnows slægtebog Lisbet Bryskes liste over adelige begravelser i Antvorskov KlosterLisbet Bryskes liste over adelige begravelser i Antvorskov KlosterTorbern Bentsen Bille, død 1465, til Alindemagle, og Svanholm, og 2. hustru Cecilie (Sidsel) Ovesdatter Lunge, død 1503, til Egede og Nielstrup, hofmesterinde 1490 og 1496 hos dronning Christine, og deres sønner. Han var søn af Bent Jonsen Bille. Var 1442 ridder, 1448 rigsråd, lensmand på Abrahemstrup. Gift 1. gang med Beata Axelsdatter Thott. AFLEVERING: Udskilt af Danske Adelsbreve, Topografisk Samling på Papir, registratur 51, registratur 52 og Privatarkiver på Pergament. TILGÆNGELIGHED: Umiddelbart tilgængeligt. Arkivalietid: 1433-1509. Omfang: 1 læg (i Samlingspakke nr. 8) og pergamentsbreve.

 

 

 

Vise om Margrethe Rønnow og Steen Basse BilleVise om Margrethe Rønnow og Steen Basse Bille Bille -  Lisbet Bryskes slægtebogBille - Lisbet Bryskes slægtebog Bille (2) - Lisbet Bryskes slægtebogBille (2) - Lisbet Bryskes slægtebog Bille (3) - Lisbet Bryske slægtebogBille (3) - Lisbet Bryske slægtebogVise om Margrethe Rønnow og Steen Basse Bille (2)Vise om Margrethe Rønnow og Steen Basse Bille (2)Torben Bille, –1465, Rigsraad, var en Søn af Bent Bille til Solbjærg og Allinge og Ingerd Torbensdatter (Galen). Foruden Allinge, som han arvede efter sin Fader, ejede han Søholm og Skullerupholm, som han med meget mere Jordegods fik af sin Frues Morbroder, Hr. Steen Basse, samt Svanholm, som han kjøbte 1452, og Egede, som han giftede sig til. Han var alt 1440 en anset Mand, thi han har dette Aar forseglet det slesvigske Lensbrev. 1442 var han Ridder. I Aaret 1450 sendtes han med en Del andre Rigsraader til Mødet med de svenske i Halmstad. Kort efter nævnes han første Gang som Lensmand paa Abrahamstrup, hvilket Len først 3 Aar efter hans Død blev indløst fra hans Enke. Torben Bille døde 25. Nov. 1465 og blev begraven i Antvorskov Kloster. Han var 2 Gange gift, 1. med Beate Axelsdatter (Thott), Søster til de berømte 9 Axelsønner; da hun var død i første Barselseng, ægtede han Sidsel Ovesdatter Lunge til Egede, ved hvem han blev Fader til 14 Børn og Stamfader til hele den senere, talrige Bille-Slægt. Hun døde først 1503.

Thiset.

Torben Billes privatarkivTorben Billes privatarkiv

Torben Bille 11.10. 1452 SvanholmTorben Bille 11.10. 1452 Svanholm  Torben Bille 11.10. 1452 (2)Torben Bille 11.10. 1452 (2) Torben Bille 17.12. 1452 SvanholmTorben Bille 17.12. 1452 Svanholm Torben Bille 17.12. 1452 (2)Torben Bille 17.12. 1452 (2) Torben Bille 11.7. 1453 VoldborgTorben Bille 11.7. 1453 VoldborgTorben Bille 11.7. 1453 (2)Torben Bille 11.7. 1453 (2) Torben Bille 11.7. 1453 (3)Torben Bille 11.7. 1453 (3)

Torben Bille 11.7. 1453 (4)Torben Bille 11.7. 1453 (4) Torben Bille 17.4. 1454 SvanholmTorben Bille 17.4. 1454 Svanholm     Torben Bille 17.4. 1454 (2)Torben Bille 17.4. 1454 (2) Torben Bille 17.4. 1454 (3)Torben Bille 17.4. 1454 (3) Torben Bille 17.4. 1454 (4)Torben Bille 17.4. 1454 (4) Torben Bille 11.9. 1454 Vinding hTorben Bille 11.9. 1454 Vinding h Torben Bille 11.9. 1454 (2)Torben Bille 11.9. 1454 (2)

Torben Bille 3.10. 1456Torben Bille 3.10. 1456  Torben Bille 3. 10. 1456 (2)Torben Bille 3. 10. 1456 (2) Torben Bille 17.11. 1456 Lynge KronborgTorben Bille 17.11. 1456 Lynge Kronborg Torben Bille 17.11. 1456 (2)Torben Bille 17.11. 1456 (2) Torben Bille 17.3. 1457 Horns hTorben Bille 17.3. 1457 Horns h Torben Bille 17. 3. 1457 (2)Torben Bille 17. 3. 1457 (2) Torben Bille 24.6. 1460 EgholmTorben Bille 24.6. 1460 Egholm     

Torben Bille 24.6. 1460 (2)Torben Bille 24.6. 1460 (2)   Torben Bille 13. 10. 1463 Musse hTorben Bille 13. 10. 1463 Musse h Torben Bille 13. 10. 1463 (2)Torben Bille 13. 10. 1463 (2) Torben Bille 19. 1. 1464 FynTorben Bille 19. 1. 1464 Fyn Torben Bille 19. 1. 1464 (2)Torben Bille 19. 1. 1464 (2) Torben Bille 12. 12. 1464 RingstedTorben Bille 12. 12. 1464 Ringsted Torben Bille 12. 12. 1464 (2)Torben Bille 12. 12. 1464 (2)   

Torben Billes enke 19.5. 1490 Ringsted hTorben Billes enke 19.5. 1490 Ringsted h    Torben Billes enke 19.5. 1490 (2)Torben Billes enke 19.5. 1490 (2) Torben Billes enke 6.12. 1492 Stevns hTorben Billes enke 6.12. 1492 Stevns h Torben Billes enke 6. 12. 1492 (2)Torben Billes enke 6. 12. 1492 (2) Torben Billes enke og sønner 30.6. 1509Torben Billes enke og sønner 30.6. 1509 

BilagStørrelse
Torbern_Bentsen_Bille_og_Sidsel_Lunge.pdf9.69 MB
Torbern_Bentsen_Bille_og_Sidsel_Lunge_2.pdf9.93 MB
Torbern_Bentsen_Bille_og_Sidsel_Lunge_3.pdf9.15 MB
Torbern_Bentsen_Bille_og_Sidsel_Lunge_4.pdf9.07 MB
Torbern_Bentsen_Bille_og_Sidsel_Lunge_5.pdf7.43 MB
Korsbrødregården_i_Nyborg.pdf3.6 MB
Register_Billernes_breve.pdf6.38 MB

Lensmand Steen Basse

http://fynhistorie.dk/node/14074

Basses Kapel ved Nyborg kirkeBasses Kapel ved Nyborg kirkeVedel Simonsen: Bidrag til den fynske Kongeborg Rugaards, dens Lens og . side 6(1843): 1425 bekiender Peer Dieghn, Steen Basses Svend (som var Byefoged i Nyborg), at det var med bemældte Steen Basses Penge, at han havde pantet noget Gods i Wirlef=rude (Rue Bye ved Vigerslef), og kiendes derfor ingen Rettighed at have til bemældte Gods (Voss. Reg.). Denne Steen Basse til Tybierggaard i Siælland havde, som sagt, en Søn ved Navn Jess Basse, der 1422 og 1425 skrev sig af Ugerslef ..

Se Antvorskov Klosters breve http://www.fynhistorie.dk/node/31697