Odense 1717

Odense 1717

Næsbyhoved Slot

Med angivelse af slottets beliggenhed. Det blev ødelagt under Grevens Fejde 1534-36