Indskriftsfrise på Odense Domkirke ca 1300

Odense DomkirkeOdense Domkirke Indskriftsfrise - sydsiden - Odense Sct. Knuds kirkeIndskriftsfrise - sydsiden - Odense Sct. Knuds kirke Indskriftsfrise - sydsiden - Odense Sct. Knuds kirke (2)Indskriftsfrise - sydsiden - Odense Sct. Knuds kirke (2) Indskriftsfrise - sydsiden - Odense Sct. Knuds kirke (3)Indskriftsfrise - sydsiden - Odense Sct. Knuds kirke (3)  Indskriftsfrise - nordsiden - Odense Sct Knuds kirkeIndskriftsfrise - nordsiden - Odense Sct Knuds kirkeIndskriftsfrise - nordsiden - Odense Sct Knuds kirkeIndskriftsfrise - nordsiden - Odense Sct Knuds kirke

Odense - hvornår var det nu det var?Odense - hvornår var det nu det var?  Odense Sct Knuds kirkeOdense Sct Knuds kirkeBiskop Gisicos indskriftsfrise på Odense DomkirkeBiskop Gisicos indskriftsfrise på Odense DomkirkeOdense bys historie, bd. 1, side 243 (1982): 

Biskop Gisico døde i 1300 og blev begravet i Sct Knud kirke ved den nordlige dør. Den væsentlige kilde til hans indsats er indskriften på kirkefrisen på den nordre og søndre side af langhuset. Teksten begynder i øst på nordsiden med at fortælle i et rimet vers, at Gisico, Fyns "førstemand", "preses" fuldbyrdede "dette værk", ham, der var drevet dertil ved Åndens indgivelse og ikke "sad uvirksom", "deses". Rimet er det samme som i verset om Gisico i bispekrøniken.

Omgivelserne ved Odense Domkirke 1841 - skyldes SaxtorphOmgivelserne ved Odense Domkirke 1841 - skyldes SaxtorphHvordan teksten skal læses videre rundt i vestgavlen, er der på grund af det senere byggede tårn ikke klarhed over, men "den kronede martyr Knud" er vistnok omtalt, og på den søndre side fortsætter verset i den form, at kirkebygningen blandt andet siger om sig selv: "Jeg forfalder, hvis hengiven vedligeholdelse ophører; derfor giv rundhåndet rene offergaver, der ikke forgår." Den afsluttende tidsangivelse må vel tolkes sådan, at den nye kirkedel mod vest blev taget i brug i år 1301, altså efter Gisicos død".

BilagStørrelse
Klostre_i_Odense.pdf5.43 MB
Odense_Magistrats_embedsbog_Gråbrødre_kloster.pdf3.96 MB
Sct_Knuds_kirkes_klosters_første_begyndelse.pdf2.95 MB
Om St. Hans Kloster i Odense. (1831).pdf9.6 MB
Om St. Hans Kloster i Odense. (1831)-2.pdf6.46 MB
Register_over_brevene_i_St._Hans_Kloster_Odense.pdf5.72 MB
Register_over_brevene_i_St._Hans_Kloster_Odense_2.pdf4.83 MB
E._Horskjær_om_Odense_Sct._Knuds_kirke.pdf6.47 MB
Landsarkivar Carl Lindberg Nielsen om begravelserne og de gamle kirkegårdes benyttelse i Odense.pdf4.04 MB
Mindesmærker_i_Sct._Knuds_i_Odense.pdf1.31 MB
Spiret_på_Sct._Knuds_kirke_i_Odense.pdf900.78 kB
Magister P. Lucoppidan - Indskrifter i kirkerne - Odense.pdf13.87 MB