Tabula Ringstadensis

Tabula RingstadensisTabula Ringstadensis  Kong Valdemar den StoreKong Valdemar den Store  Blypladen fra kong Valdemar den Stores gravBlypladen fra kong Valdemar den Stores gravPergamentsblad antagelig fra slutningen af 1400 tallet med en fortegnelse over de i Ringsted kirke begravne medlemmer af Valdemarernes slægt

 

 

 

 

 

Lisbet Bryskes liste over kongelige begravelser i RingstedLisbet Bryskes liste over kongelige begravelser i Ringsted Lisbet Bryskes liste over royale begravelser udi Sorø KlosterkirkeLisbet Bryskes liste over royale begravelser udi Sorø Klosterkirke

 

 

 

 

 

 

 

 

Kongebegravelser i Sct. Bendts kirke i RingstedKongebegravelser i Sct. Bendts kirke i Ringsted


Knud Lavard i Sct Bendts kirke i RingstedKnud Lavard i Sct Bendts kirke i Ringsted Sanctvs CanvtvsSanctvs Canvtvs "Knud Lavard. Efter mordet på Erik 5. Klipping i 1286 udsmykkedes Sankt Bendts Kirke i Ringsted med kalkmalerier, der skulle legitimere Christofferlinjens krav på tronen på bekostning af Abellinjen. Knud Lavard ses her med lensfanen som hertug af Sønderjylland — vel for at minde kong Abels barnebarn hertug Valdemar Eriksen om hans troskabspligt; han var i 1287 blevet udnævnt til rigsforstander." Nationalmuseet 

 

 

 

 

 

Knud Lavards gravsten i Sct. Bendts kirke i RingstedKnud Lavards gravsten i Sct. Bendts kirke i RingstedOversættelse af Knud Lavards gravsten

Knud. Søn af Danernes konge, Erik Ejegod. Hertug i Slesvig, af Slavenland og Venderland, udnævnt og kronet konge over Abotriterne af kejser Lother, kaldes i baghold for mistanke angående kongeværdigheden i Danmark af sin fætter Magnus, søn af den da regerende danekonge Niels, under foregivende af en hemmelig og venskabelig samtale, og nedhuggedes skammeligt den 7. januar 1131 i den nærliggende skov, Haraldsted skov, hvorfra han føres bort og begraves her, men han blev henført til helgernes tal og modtog guddommelig dyrkelse og ære i året 1170, idet sønnen Valdemar den første, udbad sig dette af paven i Rom

 

 

 

 

Dronning Dagmars bronzeplade i Sct Bendts kirke, opsat 1928Dronning Dagmars bronzeplade i Sct Bendts kirke, opsat 1928  Dronning Dagmar står ind i RibeDronning Dagmar står ind i Ribe Mindetavle over Dronning DagmarMindetavle over Dronning DagmarDronning Dagmar (ca 1186-1212) var en tjekkisk prinsesse, datter af kongen Premysl I. Otakar og hans første kone Edel af Meissen. Hun blev dansk dronning efter at hun blev gift med den danske konge Valdemar II. Sejr (1170-1241) i 1205. Dronning Dagmar var kendt for sin skønhed og elskværdighed og hun blev meget anerkendt og en velanskrevet dronning i Danmark. Dagmar døde ung i 1212 ved fødslen af sit andet barn og blev begravet i Sct Bendts kirke i Ringsted. Her findes et minde over Dronning Dagmar på en bronzeplade på tjekkisk og dansk, som blev opsat i 1928 på initiativ af Det Tjekkoslovakisk-Danske Selskab i Prag, og en mindetavle, som afbilder Dronning Dagmars bøn.

 

 

Der går en overlevering blandt kvæghistorikere, at den røde ko kan føres tilbage til det bøhmiske røde kvæg, som Dronning Dagmar fik med sig som medgift.