Amtsprovst P.A. Wedel, Skårup: Den indbyrdes undervisning, 1826

 Seminarie forstander og provst P.A. Wedel, Skårup + 1842Seminarie forstander og provst P.A. Wedel, Skårup + 1842 Den indbyrdes undervisning. Undervisningsmetode, hvis formål var at gøre det muligt for en lærer at undervise et meget stort antal børn på en gang. Dette opnåedes ved, at børnene underviste hinanden, mens læreren nøjedes med at sætte undervisningen i gang og at overvåge den. Alt lære- og læsestof indøvedes iøvrigt ved hjælp af vægtavler og undervisningen var meget mekanisk og stærkt præget af militærisk disciplin. Metoden, der udformedes i England c 1800 og efter dens opfindere også kaldtes Bell- Lancaster skolen, indførtes i Danmark 1819 og blev her - trods skoleautoriteternes modstand - i kraft af Frederik VI.s interesse for den indført i næsten alle skoler. Efter kongens død 1839 tabte underbyrdes undervisning dog hurtigt terræn, men først 1865 afskaffedes den helt. Under navnet Die wechselseitige Schuleinrichtung fik metoden også stor udbredelse i hertugdømmerne, men den fik her en væsentlig anden og mindre mekanisk udformning end i kongeriget. [Håndbog for Lokalhistorikere, 1952-56]
BilagStørrelse
Amtsprovst_Wedel_Skårup_Den_indbyrdes_undervisning_1826.pdf8.23 MB

Bernstorffsminde Seminarium