Links og hjælp til overblik

The Core Historical Literature of Agriculture ; http://books.google.dk/ ; Syddansk Universitet ; Det Kgl. Bibliotek ; Philadelphia Society for Promoting Agriculture Library Fund; A Day in Agriculture;

Leverandører

Vi vil gerne udvide vores stab of leverandører og vil ligeledes gerne samarbejde med museer, historikere, studerende og andre der kan og vil bidrage med materiale til dette site. Så hvis det har vakt din interesse så skriv til os på jersey@post4.tele.dk - mail@historie-info.dk (Jeg har pt problemer med den officielle mail). Vi er altid glade for at få udvidet vores stab. Vi er en del af Det kongelige Biblioteks katalog -Kulturperler -Den Digitaliserede Kulturarv - ca 40 CD'er med kildemateriale er nu afleveret til LAO;Arkivalier online ;Daisy ;Danpa ;Karins-historie ;Ørbæk Lokalarkiv ;-Kgl. privat gods på Langeland ;En bog om Sydlangelands historie 1500-1706 ; Kildesamling til Fyns historie fra ca. 1500 til 1700, Kilder til Øhavets historie, ;især Drejø, Skarø ;Avernakø ;Fyns Biskop 1519-c. 1700 ; Sankt Knuds Kloster, Odense 1239-1620 ;; Odense Magistrat 1518-1596 ;Nyborg by (1175) 1514-1700 ; Nyborg Lensregnskaber 1563-1660 ;Mandtal 1658 Vindinge herred ;Gudme herred ;Sunds herred ;Sallinge herred ;;Dalum Kloster 1651 ;; Fynbo Landsting 1610-1667 ;Gudme herreds tingbøger 1639-1649 ;Sallinge herreds tingbøger 1613-1663;Sunds Herreds tingbøger 1630-1661 ;Landsbyvedtægter ; Nyborg Amtstue og Tranekær og Nyborg Amter ; Fynske kirkebøger ; Fynske skifteprotokoller ; Ryttergodset 1682-1765 ;Kommissionssag mod Vissenbjerg Bønder ;Kommissionssag Rødkilde ; Fynske fæsteprotokoller ;Fåborg 1735 ;Rudkøbing 1735 ;Svendborgs historie ; Kilder Svendborgs historie ;Skibe Svendborg 1632-92 ;Skibe Svendborg 1769 ;Maritime sager ;Danmarks handelsflåde 1871 ; Svendborg Assistenskirkegård;;Faaborg ;Anders Blomstrøm om Bildslægten ; Adelsårbogen og våbenbøger ; Flintholm;Broholm ; Baroniet Lehn - Hvidkilde ; Dyrlæge P. Jensens samlinger (Egeskov) ;Ravnholt 1414-1665;; Strynø 1658-1701 ;Ollerup 1658-1733 ;Lunde 1658-1701; Stenstrup 1658-1701 ;Ø. Skerninge 1658-1702 ;Kirkeby 1658-1733 ;Egense 1658-1701 ;Thurø 1664-1701 ;Sørup 1658-1701 ;Skårup 1658-1701 ;Tved 1658-1701 ;Kværndrup ;; Kværndrup 1658-1701;;Bregninge 1642-1715 ;Bjerreby 1642-1715 ;Landet 1642-1715 ;Drejø, Skarø, Hjortø 1658-1701 ; Forårsarbejdet ; Tækkearbejde ; Høst ;Bondedagbøger, regnskaber m.v .; Nordfynsk Bondeliv ;Gamle minder fra Stavnsbåndets dage ;Rønninge og Rolfsted ;Holstenshuus og Nakkebølle ;Niels R. Søkilde ;Vester_Skerninge og Ulbølle ;Møllebygger Niels Hansen ;Friskolearkivet i Ollerup ;Bro Humlemagasin ;Dongsgård;Korrespondancesager - fynske godser ;Det engelske reformlandbrug ;Frederik Juel ;Plovens udviklingshistorie ;Den opfindsomme håndværker ;Landøkonomisk Forening i Svendborg Amts vestlige del 1854-1859 ;SALS 1857-1893 ;Landmandsforsamlingen 1878 ;Landboforeningen for Svendborg og Omegn;Berømte RDM avlsdyr ;SAS ;

 

UPS: Ole Færch har gjort mig opmærksom på at han ikke kunne åbne nogle bestemte PDF filer. Nu har jeg fundet forklaringen. Internet Explorer kan ikke åbne pdf-filer med ÆØÅ i fil-navnet. Det kan til gengæld Firefox og Google Chrome. Jeg orker næsten ikke at omdøbe alle de filer hvor jeg faktisk i god tro ikke har taget hensyn til ÆØÅ ved navngivningen.