Historieportalen og baggrund

Fynhistorie har rødder i den lokale folkelige arkivbevægelse fra 1970erne. Kendetegnende for bevægelsen på Fyn var, at man de fleste steder foretrak at organisere arbejdet i foreningsregi. Det var jo folkets historie der skulle fortælles. I forbindelse hermed iværksattes kurser i lokalhistorie, slægtsforskning og gotisk skriftlæsning, ligesom også dialekten selvsagt spillede en stor rolle. IT har givet os mulighed for at formidle en del af den indsamlede viden ud til et større publikum. Dette lokalhistoriske site http://fynhistorie.dk drives af frivillige, uden tilskud af nogen art, og følgelig er vi også uafhængige af politiske særinteresser. Det er alene glæden ved lokalhistorien, der driver værket. Vi har som noget naturligt startet på Sydfyn med den største vægt på den gl. Egebjerg Kommune, da det er her vi har mest materiale fra. Vi forsøger hele tiden at udvide vores materiale og ser gerne flere deltagere / leverandører til dette site. Det gamle site med dens artikler kan i overgangsperioden stadig nåes på historie.sydfyn.dk indtil vi har fået flyttet alt materialet. Fynhistorie er med til at digitalisere den fynske kulturarv!
Foreningen DIS-Danmark er nu gået ind i et samarbejde for at sikre sitets fremtid. Foreløbig har de betalt driften for 2012.