Lundegård i Nr. Broby med Ellen Marsvins lade opf 1636

Lundegård i Nr. Broby med Ellen Marsvins lade opf 1636