Danske studenter i Europa i Middelalderen

| | | | | |

Biskopper over Fyns stift efter reformationenBiskopper over Fyns stift efter reformationen Den første fynske biskop over Fyns stift efter reformationen, Biskopper over Fyns stift efter reformationenBiskopper over Fyns stift efter reformationenJørgen Jensen Sadolin skal 1525 være kommen hjem fra Vittenberg

Fynske biskopper før reformationenFynske biskopper før reformationen - Københavns Universitets matrikel 1611-1740

1516 Jacobus Rano ex Dacia Vionen. dioc. [ Joachim Rønnow, født på Hvidkilde, den sidste katolske biskop i Roskilde ]
1518 Nicolaus Hart Dacus Ottonien. dioc
1518 Christianus Dacus ex Dacia Ottonien. dioc. [ Man kunne her tænke på Christen Skrok] Reformationen
1519 Anthonius Ethlerus Prusse ar. Mgr. Haffnine. dioc Ottonien [Anth Ejlersen Bryske, siden rigets kansler, død 1566]
1519 Juo Ethlerus Prusse arcium Mgr. Haffnien. Ottonien. dioc. dederunt 1 flot
1520 Georgius Petri Dacus Ottonien. dioc. [Måske sognepræst i Ollerup og senere Egense] Proces 1589 om Ollerup præstegård -
1520 Erasmus Joannis de Dacia Ottonien. dioc. [Måske Rasmus Vording, siden første lutherske præst i Fåborg ]

1521 Joannes Goss de Dacia [Hans Gaas, siden præst i Svendborg, tilsidst biskop i Trondhjem, død 1578 ]
1523 Joannes Thaussen ex Dacia Roschilden. dioc. [Den bekendte reformator Hans Tausen , født i Birkende 1494, død 1561]


1523 Stigortus Bursius ex Solandia (?) ex Ottonen. dioc. [Stig Pors]
1530 Laurentius Petrus Ottoniensis
1532-33 Christoporus Michael Danus [Formodentlig læsemesteren i Odense]
1542 Carolus Vrn Nobilis Danus [Søn af Johan Urne til Rygaard ]
1544 Casparus Mida Othoniensis [Formodentlig Kaspar Mule, provst i Ribe kapitel, hovmester for Chr. III's sønner, død 1582]
1544 Jacobus Strangius Otthoniensis [Formodentlig den Jacobus Henricus fra Odense Bugenhagen 1545 anbefaler til Chr. III understøttelse. Og denne er vistnok hr. Jak. Henriksen (født i Odense), der blev præst ved St. Hans kirke sammesteds.]
1544 Joannes Henrici Fionius [I oktober 1545 var han atter i København]
1549 Johannes Danus Fioniens [Uden tvivl den Johannes Fionius Danus (født i Skamby) som dr. Geo Maior 1550 anbefaler til Chr. III's understøttelse.
1551 Ottho Brockenhusen Nobilis ex Dania [til Vollerslev, kgl rentemester, kannik i Roskilde, død 1594]
1552 Jacobus Rebentlov natus ex equestri familia in Dania (Torgae inscriptus) [Til Søbo i Jordløse sogn, død 1564. Universitet var flyttet til Torgau pga pesten]
1553 Absolon et Henningus a Goie ex equesti Familia Danica nati [Absolon Gøje, rigsråd til Kjelstrup (og Løjtved, Stenstrup sogn ), død 1602, Henning Gøje til Kjerstrup, hofmarskal, død 1617]
1553 Ericus et Styggo Hartenberg Dani equestris ordinis [Erik Hardenberg til Mattrup, død 1604]
1554 Jacobus Vualckendorf
1556 Christophorus Bang Danus
1557 Jacobus Skowgaard Danus
1558 Magnus Henrici Danus [Mogens Henriksen Rosenvinge siden borgmester i Odense, død 1609]
1562 Jacobus Matthias Viellus [Døde 1606 som biskop i Odense ]
1564 Johannes Georgii Danus Fioni


 

BilagStørrelse
Danske_studenter_i_Paris_i_middelalderen.pdf4.21 MB
Danske_studenter_i_Wittenberg_i_senmiddelalderen.pdf7.55 MB
Biskopper_Fyns_stift.pdf9.26 MB
Biskopper_Fyns_stift_2.pdf9.03 MB
Biskopper_Fyns_stift_3.pdf9.5 MB
Biskopper_Fyns_stift_4.pdf9.44 MB
Biskopper_Fyns_stift_5.pdf6.21 MB