Carl Bryske til Flintholm

| | | | | | | | |
Carl Bryskes privatarkiv, Rigsarkivet
Prædikestolen I Hundstrup kirke fra 1566 med Claus Bryskes og Berite Banners fædrene og mødrene våbenPrædikestolen I Hundstrup kirke fra 1566 med Claus Bryskes og Berite Banners fædrene og mødrene våben Carl Bryske var søn af Flintholm første kendte ejer, rigsråden Claus Bryske. Han, der en tid var lensmand på Næsbyhoved , og som i året 1500 havde boet i Fåborg, lod Flintholm opføre 1506 og ejede foruden denne gård Løgismose, som han fik i medgift med sin hustru Grete Bydelsbak. Sønnen Carl til Katterød fulgte efter som ejer af Flintholm. Han var gift med Kirstine Ulfstand, der også ejede Toftholm, hvor hun døde 1570. Hendes gravsten findes i Mørkøv kirke. Flintholm overtoges derefter af Carl og Kirstines søn Claus Bryske, der nævnes 1536. Han var forlenet med Sæbygård og var gift med Berite Banner. Ægteparret Claus Bryske og Berite Banner var meget gavmilde mod Hundstrup kirke, hvad deres våben på prædikestolen vidner om. Biskop Jacob Madsen, der visiterede kirken den 1. juli 1589, omtaler i sin visitatsbog et våbenhus, som fru Berite Banner lod bekoste i 1587 (nedrevet 1858). I 1591 visiterede biskoppen igen Hundstrup kirke og har i visitatsbogen bemærket: "Aaret 1591 begroff jeg Frue Berite Banner der". I det tilmurede gravkammer under korgulvet i Hundstrup kirke blev ved en restaurering i 1970erne fundet flere kister med våbenerne Bryske og Banner. Som enke arvede fru Berite Banner gården efter sin søn Carl Bryske, der døde kun 17 år gl. Hun blev 2. gang gift med Knud Bille til Lindved (død 1592) og døde selv på Flintholm 1591. En sølvske med deres våben blev i 1874 fundet i Flintholm have.
Slægten BryskeSlægten Bryske
BilagStørrelse
Carl_Bryske_Kongelige_Missiver.pdf6.1 MB
Carl_Bryske_private_breve_til_hustruen.pdf8.65 MB
Carl_Bryske_private_breve_til_hustruen_2.pdf7.86 MB
Carl_Bryske_Kongelige_åbne_breve.pdf7.83 MB
Carl_Bryske_Kongelige_åbne_breve_2.pdf4.74 MB
Carl_Bryske_Kongebreve_forseglede_med_sigillum_ad_causas.pdf8.5 MB
Carl_Bryske_Kongebreve_forseglede_med_sigillum_ad_causas_2.pdf8.65 MB
Carl_Bryske_Kongebreve_forseglede_med_sigillum_ad_causas_3.pdf9.32 MB
Carl_Bryske_Kongebreve_forseglede_med_sigillum_ad_causas_4.pdf8.53 MB
Carl_Bryske_Kongebreve_forseglede_med_sigillum_ad_causas_5.pdf8.35 MB
Carl_Bryske_Kongebreve_forseglede_med_sigillum_ad_causas_6.pdf9.1 MB
Carl_Bryske_Kongebreve_forseglede_med_sigillum_ad_causas_7.pdf8.29 MB
Carl_Bryske_Kongebreve_forseglede_med_sigillum_ad_causas_8.pdf7.79 MB
Carl_Bryske_Kongebreve_forseglede_med_sigillum_ad_causas_9.pdf6.22 MB
Carl_Bryske_Kongebreve_forseglede_med_sigillum_ad_causas_10.pdf4.49 MB
Claus_Bryske_Originale_dokumenter.pdf6.49 MB
Claus_Bryske_Originale_dokumenter_2.pdf6 MB
Claus_Bryske_Originale_dokumenter_3.pdf7.6 MB
Claus_Bryske_Originale_dokumenter_4.pdf8.36 MB
Claus_Bryske_Originale_dokumenter_5.pdf8.3 MB
Claus_Bryske_Originale_dokumenter_6.pdf8.33 MB
Claus_Bryske_Originale_dokumenter_7.pdf8.1 MB
Claus_Bryske_Originale_dokumenter_8.pdf7.06 MB
Claus_Bryske_Originale_dokumenter_9.pdf8.27 MB
Claus_Bryske_Originale_dokumenter_10.pdf8.55 MB
Claus_Bryske_Originale_dokumenter_11.pdf9.64 MB
Claus_Bryske_Originale_dokumenter_12.pdf7.15 MB
Claus_Bryske_Originale_dokumenter_13.pdf7.56 MB
Claus_Bryske_Originale_dokumenter_14.pdf4.5 MB
Carl_Bryske_Diverse_optegnelser.pdf4.29 MB
Carl_Bryske_Diverse_optegnelser_2.pdf8.65 MB
Carl_Bryske_Afskrifter.pdf6.35 MB
Carl_Bryske_Skiftesager.pdf6.68 MB
Carl_Bryske_Skiftesager_2.pdf5.47 MB