Helligkilder i Krarup og Hillerslev

| | |

Krarup by med Kirkemarken og Kirke MaeKrarup by med Kirkemarken og Kirke Mae  Krarup kirkeKrarup kirkeHellig Kilde, Sallinge herred, Krarup sogn, i en mose vest for Krarup kirke nord for Skolehaven. I Kirkemarken vest-nordvest for Krarup kirke var før 1850 en helligkilde. Ifølge Siegfred Svane: Danske helligkilder (1983), var kilden stensat med en kildevæg med store sten, smukt huggede i runding, men væggen blev nedtaget omkring 1850, og nogle af stenene har i mange år ligget ved Dalgård, på hvis mark kilden fandtes. Sagnet fortæller at klokken fra Krarup kirke engang fløj ud i mosen ved siden af kilden, hvor den sank ned. Mosen kaldtes Kildemose, formentlig identisk med Kirke Mae, som er afmærket på kortet.

 

 

HillerslevHillerslev HillerslevHillerslev  Kalkmalerier fra ca 1450 - Sct Margareta og Sct ApolloniaKalkmalerier fra ca 1450 - Sct Margareta og Sct ApolloniaHillerslev kirkeHillerslev kirkeHillerslev sogn har ifølge sognets lokalhistoriker Jens Pilegaard, "også haft en hellig kilde, i den østlige del af Kirkelunget. Kilden var i begyndelsen af det 19. århundrede en anset lægedomskilde, men den blev vanhelliget, da gårdejer Jørgen Madsen i Nybølle engang mellem 1802 og 1820 vaskede et skabet øg i den. Øget kom sig, men kilden mistede sin kraft." Kilden fandtes ca 100 m sydøst for Hillerslev kirke ved landevejen fra Svendborg til Assens. Syd for kirken ligger noget "embedsjord" i Kilde Agre.

 

 

 

Sønder BrobySønder BrobyNote: Vel sÿnes det, som der i de Papistiske Tider, maae have staaet en Kirke eller Capel paa Marken, Östen for Byen, saa som der er Jord i nærheden, som endnu bærer Navn deraf, samt et Kiær kaldet Capels Kiær og efter gammel Sagn, skal i same en Klokke været nedsiunken, som af same Capel var udfløjen ........ at der maae have været et Capel; men om samme har været förend den anden Kirke blev bÿgt, eller i hvad henseende oprettet, kand ikke siges, da ... slet intet har efterladt noget herom til Oplÿsning.

Kort Beskrivelse over Sønder Brobye Sogn i Fyhn Samlet af Knud Pedersen Næraae Sogne=Degn for samme Meenighed Anno 1778. (LAO) 

BilagStørrelse
Krarup_kirke.pdf1.69 MB