Ellested kirke

| | |
Ellested kirkeEllested kirkeEllested kirkeEllested kirke  Romansk granit gravstenRomansk granit gravstenDa Ellested kirke, som er anneks til Gislev, skulle bygges, kunne mændene i Lindeskov og Kullerup - de eneste to byer i Ellested sogn - ikke blive enige om, hvor kirken skulle ligge. Lindeskoverne ville have den i Lindeskov, og Kullerupperme i Kullerup. Men så kom en med det råd, at de skulle spænde et par stude for en vogn en aften, og hvor studene så stod med vognen om morgenen, der skulle kirken ligge. Herom blev man også enig og lod dette være det afgørende. Om morgenen fandt man da studene stående med vognen omtrent midt mellem begge byer, og her blev så Ellested kirke bygget. I Ellested er der derfor i stedet for et kirkelam en stud som vare. [Optegnet af Lars Frederiksen] Evald Tang Kristensen: Danske Sagn, bd. III, 1895. 
BilagStørrelse
Gislev_Ellested_Lykkesholm_historie.pdf8.75 MB
Gislev_Ellested_Lykkesholm_historie_2.pdf8.79 MB
Gislev_Ellested_Lykkesholm_historie_3.pdf9.14 MB
Gislev_Ellested_Lykkesholm_historie_4.pdf7.53 MB
Gislev_Ellested_Lykkesholm_historie_5.pdf3.4 MB