Horne kirke 1814

| |

Horne kirkeHorne kirke Kristus velsignende de små børn - sign. Eckersberg 1812Kristus velsignende de små børn - sign. Eckersberg 1812 Horne kirkeHorne kirke Horne kirkeHorne kirke

 

 

Horne kirke 1814Horne kirke 1814Horne kirke 1814 (2)Horne kirke 1814 (2)Horne kirke 1814 (3)Horne kirke 1814 (3)Horne kirke 1814 (4)Horne kirke 1814 (4)

 

Horne kirkeHorne kirke    Beskrivelse af Horne kirke 1814 af sognepræsten Jacob Bang. Topografica. LAO

 

 

 

 

Kongebrev om hr. Mads i Horne 1563 

Kapellan i Horne Peder Mogensen 1587

Horne 1630