Faaborg

Finstrup kirkeruin = i katolsk tid Det Hellige Capel

http://www.fynhistorie.dk/node/30310  " hvor efter Traditionen mange Syge bleve helbrede, indtil Enn af Tvende Søstre paa Findstrupe Gaard lod sin Hund som døde begrave i Kirkegaarden." Så måske er kapellet opført i forbindelse med en helligkilde?

Se f.eks. Sankt Olufs kilde eller Helligkilder i Gudme herred