Nordre korsarm hvor ifølge provst Lassen har været inskr. 1394 i grundsten

Nordre korsarm hvor ifølge provst Lassen har været inskr. 1394 i grundsten

Inskription 1394 i sokkel

http://www.fynhistorie.dk/node/11042 

Provst Lassen: ..."Herved er det mærkeligt, at Aarstallet 1394, rigtignok noget utydeligt, findes udhugget paa nogle Grundsteen af den nordlige Korskirkearm ud mod Præstens Familiebegravelse, da man deraf har Grund til at slutte, at en deel af Kirken i det Aar er tilbygget, nemlig Korskirken eller i det mindste den korsarm, og at kirken i anledning heraf har i det Aar erholdt Tilladelse til at sælge Aflad."