Træskomaleren har også været på spil i Kværndrup kirke

| | | |

Kværndrup kirke august 2011Kværndrup kirke august 2011Kværndrup kirkeKværndrup kirke  Kværndrup kirkeKværndrup kirkeSdr Nærå kirkeSdr Nærå kirke Hesselager kirkeHesselager kirkeGudme kirkeGudme kirke Kværndrup kirkeKværndrup kirke  Kværndrup kirkeKværndrup kirkeUnder restaureringen af Kværndrup kirke er der dukket nogle hidtil ukendte kalkmalerier frem, og mesteren ser umiddelbart ud til at være "Træskomaleren". En datering læser jeg som 1488 [der står faktisk 1484! halvt ottetal = 4], - lignende dateringer kendes fra Sdr. Nærå kirke - 1485; Hesselager kirke 1487 og Gudme kirke 1488.

I Kværndrup kirke fik forekomsten af "Liljen" mig umiddelbart til at tænke på Poul Jensen Skinkel der skrev sig til den nordfynske hovedgård Gerskov, men som også havde en aktie i Egeskov. Det er således Poul Skinkel, væbner, der 1518 skøder en gård i Egeskov og en gård i Hundtofte til Laurids Skinkel til Juulskov, til hvem han samme år også tilskøder Egeskovgård og mølle med de dertil liggende 5 gårdsæder, samt skov og marker.

Skinkel (med lilje)Skinkel (med lilje) EgeskovEgeskov  JuulskovJuulskovDronning ChristineDronning Christine Skinkel (med lilje)Skinkel (med lilje)Skinkel (søblade)Skinkel (søblade)Poul Skinkel førte i sit våben en blå lilje i sølv felt, hans moder var datter af Johan Skinkel, der skriver sig til Egeskov 1453; morbroderen Otte Skinkel skriver sig til Egeskov 1481 og en moster Kirsten Johansdatter Skinkel var i ægteskab med Evert Bild til Ravnholt.

Poul Jensen Skinkel var søn af Hans Jensen, der både skriver sig til Gerskov og som tituleres 1473 som rådmand i Odense. Faderen Jens Hansen, nævnes 1435, var 1448 og 1451 rådmand i Odense og førte en lilje i skjoldet og på hjelmen. Han formenes at være blevet gift med en datter af Poul Nielsen til Gerskov.

Poul Jensen Skinkel nævnes 1505 og i 1507 og 1508 optræder han tillige i dronning Christines regnskaber

Kværndrup kirke - grundplanKværndrup kirke - grundplan 

Kværndrup kirke med våbenhus og det Ulfeldske kapel i den sydlige korsarmKværndrup kirke med våbenhus og det Ulfeldske kapel i den sydlige korsarm Nordre korsarm hvor ifølge provst Lassen har været inskr. 1394 i grundstenNordre korsarm hvor ifølge provst Lassen har været inskr. 1394 i grundsten Billedkvadre med mandshovede på nordsidenBilledkvadre med mandshovede på nordsiden  Kværndrup kirkeKværndrup kirkeObelisk ved tårnet - Kværndrup kirkeObelisk ved tårnet - Kværndrup kirkeKværnsten ved Kværndrup kirkeKværnsten ved Kværndrup kirke Kværndrup kirke - kor i øst under tårnetKværndrup kirke - kor i øst under tårnet Kværndrup kirke - indre - vestendenKværndrup kirke - indre - vestenden

 

 

 

 

 

 

 

Kværndrup kirke:

Notat af magister Karsten Friis Viborg. Kunsthistorisk Journal 1843: Provst Lassen paastaaer at have læst aarstallet 1394 paa to sokkelsten i nordre fløj. Da imidlertid disse to steen ikkun viste dette aarstal, "naar man staaer noget fra dem, og solen beskinner dem paa en vis maade;" da man ikke seer det alleringeste spor af tilhugning i disse to stene, hvis udflade er ganske raa; og da man endelig ikke udhuggede aarstallet i to steen, men i een: erklærer jeg herved højtidelig provstens syn for en lusus naturae, foranlediget ved at skyggerne af stenenes ru overflader dannede ... disse tilsyneladende tal. (Magister K.F. Viborgs privatarkiv. LAO)

BilagStørrelse
Kaldsbog_Kværndrup_Pastorat.pdf8.63 MB
Kværndrup_Præster_efter_reformationen.pdf5.96 MB
Kværndrup_Præstegård.pdf9.83 MB
Kværndrup_om_legater_hospitaler.pdf2.03 MB
Kværndrup_kirke_træskomaleren_2011.pdf8.33 MB
Magister P. Lucoppidan - Indskrifter i Kværndrup kirke.pdf11.5 MB