Jens Nielsens Maskinfabrik 1863-1913

| | | | | |

Niels Jensens rensemaskine 1830Niels Jensens rensemaskine 1830  Niels Jensens rensemaskine 1830Niels Jensens rensemaskine 1830 Niels Jensens rensemaskine 1830Niels Jensens rensemaskine 1830Danmark står i en stor gæld til dets landbefolkning. Gang efter gang har dygtige mænd derudefra forstået at hæve vort land og hævde dets ry overfor udlandet. Dette gælder ikke blot den egentlige landmand, men også den håndværkerstand, som er født derude. En af dem som ved sin energi og dygtighed har bidraget til, at Danmarks navn har vundet anseelse ude i det store fremmede, er Jens Nielsen, som blev født den 23. oktober 1842 i Vester Skerninge på

 

 

 

Fyn, hvor hans fader var tømrermester. Jens Nielsen i Vester SkerningeJens Nielsen i Vester Skerninge   Jens Nielsen - medlem af Mads Hansens sangkor 1866Jens Nielsen - medlem af Mads Hansens sangkor 1866Jens Nielsen rensemaskine - tilhørende Peder Nielsen Degn, BjerrebyJens Nielsen rensemaskine - tilhørende Peder Nielsen Degn, Bjerreby Han var et eksempel på en af disse selfmade-man, der fra ringe begyndelse har arbejdet sig op i samfundet. Hans virksomhed, der for nylig har holdt sit halvtredsårs jubilæum, omfatter nu mægtige fabriksbygninger i fremstilling af frø og kornkaste- og rensemaskiner samt tærskeværker. Fabrikken er beliggende i Vester Åby på Fyn. Som ung mand arbejdede han på faderens værksted og forestod derefter i nogle forretningen. I denne

 

 

 

 

 

 

Jens Nielsen firma-logoJens Nielsen firma-logo 

Jens Nielsens fabrik i Vester Åby 1874Jens Nielsens fabrik i Vester Åby 1874

 

 

 

 

 

 Fabrikant Jens Nielsen 1842-1926Fabrikant Jens Nielsen 1842-1926udførtes der ofte en del møllebygRensemaskinerRensemaskinergearbejde. Efter bestilling af en møller fra egnen byggede Jens Nielsen da i 1863 sin første kaste- og rensemaskine.

 
 

 

  Rensemaskiner - elværksbestyrer Chr J. Madsen undersøger nærmereRensemaskiner - elværksbestyrer Chr J. Madsen undersøger nærmere Firma logoFirma logo  Rensning af sæden på maskine var jo langt fra nogen ny opfindelse. I midten af det 18. århundrede benyttedes rensemaskinen allerede i Holland, den kom derfra til Skotland hvor den fik forholdsvis hurtig udbredelse. Herhjemme toges rensemaskinen først noget senere i brug. I mekaniker O.J. Winstrups bekendte værk: "Afbildninger af de bedste og nyeste Agerdyrkningsredskaber med Beskrivelse" 1822, omtales og afbildes den Winstrupske rensemaskine med skumsold.

 Rensemaskine - Rødkilde MølleRensemaskine - Rødkilde Mølle  Firma logoFirma logoOm end Jens Nielsen således ikke har opfundet selve princippet at rense sæden ved maskiner, så har han dog udviklet rensemaskinerne til en sådan fuldkommenhed, at han velfortjent har fået de store anerkendelser på de forskellige landes udstillinger. Han har således fået guldmedalje på Verdensudstillingen i Paris 1900, kgl. danske landhusholdningsselskabs ærespræmie i Randers 1894, ærespræmie i Odense 1900, sølvmedalje i Aarhus 1909, ja selv i Italien har han fået guldmedalje i Neapel 1878.

Efter at Jens Nielsen i 1863 havde lavet sin første maskine, byggede han de følgende vintre nogle kaste- og rensemaskiner til folk på egnen. I 1868 fik Nielsen sit første patent udfærdiget, nemlig en kombineret kaste- og rensemaskine med 2 vifter. Samme år udstillede han i Faaborg, hvor der tilkendtes ham flere 1. præmier, og nu kom der fart i forretningen, der den gang lå i Vester Skerninge. 1872 udstilledes første gang ved en landmandsforsamling i Nykøbing på Falster. Jens Nielsens maskiner blev derved kendt i vide kredse, og der begyndte at komme forespørgsel fra udlandet.

I 1874 måtte fabrikken udvides og kontor og værksteder flyttedes til Vester Åby. I 1878 mødte Jens Nielsen (Landmandsforsamlingen i Svendborg?) med 5 forskellige kaste-, rense og blæsemaskiner og 1. præmie. Dommerne udtalte: "At de 2 maskiner, der ikke alene udførte kastningen til stor fuldkommenhed, men derefter ved indsætning af sold, frembød et par rensemaskiner, der tilfredsstillede enhver fordring."

Jens Nielsen 1842-1925Jens Nielsen 1842-1925Dommerne anså disse maskiner som det bedste og fuldkomneste af alt, hvad der var udstillet ved prøven." Efterhånden ændredes virksomheden noget, damptærskemaskiner, selvrensende tærksemaskiner, korn- og frøsorteringsmaskinerne kom nu i forgrunden. Den opblomstrende frøavl fordrede særlige fine renseapparater. Men Jens Nielsen gav ikke fortabt, det blev hans kæreste arbejde at sysle med sådanne nye konstruktioner indenfor sit speciale. Virksomheden måtte nu gang efter gang udvides, efterhånden som Jens Nielsens opfindelser gik fremad i udvikling. Fra en ringe fabriks- og laderplads på 78 kvadrat alen i 1868, er man nået til 6060 kvadrat alen, og der beskæftiges nu et stort antal folk. For sortermaskinernes vedkommende er fabrikken den største i Norden. Fabrikken har også konstrueret maskiner efter udenlandsk mønster, således kan nævnes triøren og den engelske sortermaskine Boby. Fra 1882 optoges fabrikationen af håndtærskeværker og mindre selvrensende tærskemaskiner. Fabrikant Jens Nielsens virksmhed i Vester Åby er af den slags, som er en hæder for dansk snille og foretagsomhed. [Illustreret Tidende, 1913]