Sagn fra Hesselager sogn

| | | | |

Degn Hans Holck 1766-1839Degn Hans Holck 1766-1839Hesselager kirkegårdHesselager kirkegårdFor over 30 år siden var der en degn i Hesselager ved navn Holck , og han var frimurer. Han havde købt et hus i byen, der ligger lige ved kirkegården, og dette skænkede han til præsteenkesæde for madam Bendixen.

Nu var der en gang, at hun holdt sin fødselsdag og havde indbudt degnen med flere. De morede sig godt i hendes ny bolig, og førend de skiltes ad, drak de hendes skål. Da sagde madam Bendixen: "Lever vi alle til næste år, så vil vi med Guds hjælp forsamles igen." Det lovede de, og Holck sagde: "Jeg kommer, enten jeg lever eller dør." De skiltes nu ad, og næste år var de atter samlede undtagen Holck, som var død.

Da de nu skulle til at spise, og maden stod på bordet, sagde madam Bendixen: "Nu, min gode Holck, nu mangler vi kun Dem." Men aldrig så snart hun havde sagt dette, før end døren gik op, og de fade og tallerkener, som var på bordet, enten faldt på gulvet, eller maden spildtes af dem, og der blev et forfærdeligt bulder i huset. De, som var til stede, blev meget forvirrede, og ingen af dem vidste, hvor længe det varede. Men de så intet, og da alt blev stille igen, satte de sig til at spise og mærkede ikke til mere den aften. [Optegnet af lærer eller elever Sødinge Skole?]

E. Tang Kristensen: Danske Sagn, bd 2, s. 303. 1893