Degn Hans Holck 1766-1839

Degn Hans Holck 1766-1839

Hans Holck

I Træk af Hesselager Sogns Historie, 1983 - er optrykt Hans Holcks erindringer s. 170-174. "På Holcksminde, Åbyvej er der en tavle på muren: Teksten lyder:

Ved dette hus og vænge

givet til degne enkerne i Hesselager 1828

Håber degnen Hans Holck

at have stiftet sig et varigt minde.

Ombygget 1853 af Enken Pauline Hansen

Nedbrændt 1874 og igen opført af samme

Herren bevar dette hjem