Kvægpesten i 1740erne

| | | | |

 Optegnelser om kvægpestenOptegnelser om kvægpestenPesttjørn på Skamby kirkegårdPesttjørn på Skamby kirkegårdAo 1745 om Foraaret begÿndte Dend elendige og stÿrtende Död blandt Horn=qvæget först paa Trolleborg, som saa siden meer og meer udbredede sig i heele Fÿen.

Ao 1746 Blef det ved med den stÿrtende Död blant Kreaturerne; Dog var /: Gud skeelof :/ alting i god Priis og Menskene Sunde.

Ao 1747 Döde endnu Kreaturerne mange steder anden gang efter at paa adskillige steder hafde faaet nogen tillæg. Bönderne bleve efter gifne endeel skatter.

Ao 1748 Ved Michels Dags tider Döde Kreaturerne steerk her i Vester Schierninge. Den 2den Dags Feber grasserede steerk blandt Menskene. Rug kostede 2 Rdr. Tdr. Biug 11 (Mark) hafre 1 Rdr 2 (mark). Erter 11 (mark). Same aar blef Kornet meget svang formedelst stor Törche og heete, som forvolte at det lidet Kreaturer Gud sparrede lide(?) mangel for vand paa marchen om Someren.

Vester Skerninge- Ulbølle kirkebog 1681-1760. 

Nødildsstolper fra Randers egnenNødildsstolper fra Randers egnenNødildsstolper fra Viborg- Randersegnen. Ifølge folketroen kunne man kurere kvægsyge i en landsby ved at slukke al ild i byen, fremstille ny ild ved boring og lede kreaturerne over et bål af denne ild. Denne såkaldte "nødild" fremkom, når en træstok af blødere træ ved hjælp af snoretræk hurtigt og under pres drejedes rundt i et hul i en hård træart; der dannedes træmel, som antændtes af den ved gnidningen fremkomne varme.

BilagStørrelse
Psalmen og Bønnen ..paa den almindelige Bede=Dag den 9 Aprill 1745. til dend af Gud paasendte Fæe=Sygdoms naadige Afvendelse.pdf5.57 MB
Forordning angaaende dend p nogle Steder i Hertugdomet Slesvig iblandt Qvæget sig yttrende Syge - Christiansborg Slot d 29 Martii 1745.pdf1.76 MB
Kvægsygen_1745_Brahetrolleborg_gods.pdf2.41 MB
Kvægsygen_indberetning_31.12.1746_Amtmand_Adeler.pdf1.04 MB
Kvægsygen 1745 og de første hegns rejsning.pdf16.05 MB

Jysk kvæg erstatter "Økvæget"

Auktionskatalog over jysk kvæg anno 1765
Hvordan så det oprindelige jyske kvæg ud?
Af Hans Nørgaard

I 1765 var en sjællandsk kvægopkøber Ditlev Clausen på vej over Fyn med 20 stk. kreaturer, som han havde købt i Jylland. Han havde indgået en aftale med bonden på Pebringegården på Sjælland om opkøb af ialt 80 stk. jysk kvæg. Nu var han så på vej over Fyn med de første, da han i Ullerslev blev ramt af sygdom og døde. Kvæget kom ikke til Sjælland men blev solgt ved auktion i Ullerslev. Kvæget omfattede ifølge det til lejligheden udarbejdede auktionskatalog følgende dyr:
1 sortbroget ko 6 år
1 blakbroget ko 9 år
1 sort "stiørned" ko 12 år
1 hvid ko 10 år
1 blakhjelmet ko 11 1/2 år
1 blakhjelmet ko 5 år
1 blak "manked" ko 13 år
1 sortbroget ko 8 år
1 sortbroget ko 7 år
1 blakbroget ko 11 år
1 rød "grimed" ko 7 år
1 rødhjelmet ko 4 år
1 sorthjelmet ko 14 år
1 sortbroget ko 8 år
1 sort ko 8 år
1 blakhjelmet ko 11 1/2 år
1 sort "blæsset" ko 13 år
1 sort "stiørned" ko 9 år
1 sorthjelmet ko 8 år
1 blakbroget ko 10 år

Kilde: Nyborg-Tranekær Amter: Skifteprotokol 6.februar 1765. LAO.

Konsulent Aksel Petersens artikel om "Det gråbrogede kvæg", hvor han med syvtommersøm fastslår at "gråbroget" ikke er en racebetegnelse, men en kvægfarve, (som sammen med andre farver som "sortbroget" var kendetegnende for det oprindelige jyske kvæg), må således stadig anses som et af de vigtigste bidrag, der er skrevet om det jyske kvægs oprindelige udseende.