Slibesten hos Edvard Broholm, Skarø

Slibesten hos Edvard Broholm, Skarø