Kirkeby Gelbanker

| | |

Skovløberhuset ved LøvehavevejSkovløberhuset ved LøvehavevejKirkeby bøndernes udmarkerKirkeby bøndernes udmarker"Der var i forrige århundrede en kone på Kirkeby Sand, som de kaldte heksen. Hun havde skyld for at kunne hekse, og det var mens min far gik i skole. Hun havde to døtre, der gik i skolen, og hvis drengene sloges med pigerne, var der ingen, der turde røre dem, for de sagde rent ud til drengene, at hvis ikke I bliver fra os, så skal vor mor forhekse jer.
Så var der engang, min far var ude at se efter køerne i lyngbakkerne, hvor der nu er skov. Lyngbakkerne var lige købt af Hvidkilde, og da min bedstefar var skovløber, så havde han lov til at have sine køer gående der til området blev plantet til. Mens far var ude at se efter køerne kom heksen forbi sammen med en af pigerne. Så far var bange for hende, han gemte sig i en busk. Heksen blev stående og så efter køerne og gjorde nogen tegn med fingrene op i luften. Så siger pigen til hende:"Mor, du må da ikke gøre køerne noget, det er da synd." (Fortalt af Vilhelm Madsen, Egebjerg).

I markbogen over Kirkeby sogn 1682 finder vi også vidnesbyrd om lyngbevoksning - "Kiercheby Gel Bancher, Kierche By Giel Bancher". Den hyppigst forekommende lyng på Fyn - Hedelyng - kaldes på fynsk Gel eller Gejl - Gejlbanke eller Gejlkrogen.
 

BilagStørrelse
Naturnavne i Kirkeby sogn efter markbogen 1688.pdf20.87 MB