Epitafium fra 1594 over Niels Bild og Margarethe Urne i Herrested kirke

Epitafium fra 1594 over Niels Bild og Margarethe Urne i Herrested kirke