"Den gamle skole" i Søllinge

| | | | | |

Søllinge kirke og "den gamle skole"Søllinge kirke og "den gamle skole" Søllinge skole (Opf 1793)Søllinge skole (Opf 1793)Søllinge gl SkoleSøllinge gl SkoleDen gamle skole er bygget i 1793. Komtesse Louise Charlotte Sehestedt Juul, fra Hellerup Gods, skænkede penge til opførelse af en skolebygning ved siden af kirken. Før den tid havde skolen til huse i kirkens tårnrum. Skolestuen i kirketårnet er nu våbenhus. Det gamle våbenhus og udgangen på kirkens sydside er revet ned.

Søllinge gl. skoleSøllinge gl. skoleLærer i Søllinge David Schjær JacobsenLærer i Søllinge David Schjær Jacobsen Søllinge BystævneSøllinge BystævneSkolen blev bygget som en længe, i vinkel til østsiden af degneboligen, som lå syd for skolepladsen. Der lå en ladebygning mod vest, og man kom ind på gårdspladsen gennem en port. Kun selve skolebygningen er tilbage nu, den er bygget af munkesten, og der er stråtag. På facaden ses "bygherrens" initialer i smedejern. L.C.S.J: 1793

Skolen var i brug i 169 år. I 1962 blev der bygget en helt ny kommuneskole for Søllinge-Hellerup sogne, den er stadig i brug i dag.

Området i Søllinge by med gadekær, bystævnet, kirken og "Den gamle skole" er en perle af kulturhistorie. Gå ind i skolestuen og oplev en skoledag i en gammel landsbyskole. Pas godt på den! [Informationsstander opsat 2002]