Peder Nielsen Ulfeldt til Broholm i Anne Rønnows våbenbog fra ca 1600

Peder Nielsen Ulfeldt til Broholm i Anne Rønnows våbenbog fra ca 1600

Peder Nielsen Ulfeldt

1434 formeldes Een Peder Nielsen af Broholm, at hand gaf denne Bisp [Henrik Ulfeldt i Fyns Stift] broder forlof at føre Ulfelder vaaben, som K: Christopher gaff frihed, som og hede Peder Nielsen, som brevene udviser.

Lucoppidans Slægtebog I (RA) - Peder Nielsen Ulfeldt til BroholmLucoppidans Slægtebog I (RA) - Peder Nielsen Ulfeldt til Broholm