Stenstrup-Lunde præsteembede - skifteprotokol 1786-1811 - registratur

Stenstrup-Lunde præsteembede - skifteprotokol 1786-1811 - registratur