Kunstneren Grethe Munk fortæller om kilden som den tager sig ud i 2011

Kunstneren Grethe Munk fortæller om kilden som den tager sig ud i 2011

Vandkunsten ved Kildeløkken i Stenstrup

"Symbolik til billedskabelsen findes i overleveringen - symbolik til kraften findes i vandet - symbolik til livet findes i egestubben altid spæde grønne skud."

Grethe Munk har til sin vandkunst ladet sig inspirere af indberetningen til Stednavneudvalget i 1922, hvor det oplyses:/ Vandet kommer op gennem en Egerod. Syge mennesker søgte i gammel Tid helbredelse ved Kilden, hvis Navn ingen i Sognet kender /.