Træk af Hellerups ældste historie

| | | |
  1. TidemandTidemand HellerupHellerup  HellerupHellerupMarkvard Tidemand (*) skrev sig foruden til Søbo i Egense sogn også i 1535 til Hellerup i Vinding herred. Tidemand var gift med Karen Bølle - en datter af Eiler Eriksen Bølle og Bild Pedersens datter Anne til Nakkebølle. Efter Markvard Tidemands død i 1550 i Holbæk, hvor hans gravsten stadigvæk er bevaret, indgik Karen Bølle nyt ægteskab med Lage Urne til Rygaard, der døde i 1559. Karen Bølle levede til 1582 og da hun ikke efterlod sig nogle arvinger overgik Hellerup til hendes søster Susanne Bølle, der var gift med Jacob Brockenhuus, der i 1559 byggede den nuværende hovedbygning til Nakkebølle. Siden gik Hellerup i arv til deres søn Eiler Brockenhuus til Nakkebølle, der ifølge biskop Jacob Madsen 1589 havde bortforpagtet Hellerup til holsteneren Jørgen Hartvigsen.
(*) Af et bevaret kirkeregnskab fremgår at Markvard Tidemand af kirkeværgerne ved Hellerup kirke lånte 10 læster og 2 tønder støbt kalk, 18 "12 alne træer", 100 letter (formentlig lægter) og nogle "offr steen".

 
Hellerup kirkeHellerup kirke  Hellerup med mur ind til kirkegården til Hellerup kirkeHellerup med mur ind til kirkegården til Hellerup kirkeHellerup kirkeHellerup kirke Hellerup kirke med korbue krucifiks (ca 1515) af Claus BergHellerup kirke med korbue krucifiks (ca 1515) af Claus Berg Hellerup kirke med korbue krucifiks (ca 1515) af Claus BergHellerup kirke med korbue krucifiks (ca 1515) af Claus BergMarkvard Tidemands kones morfar, Bild Pedersen til Vormark , fra ca 1500 måske med ophold i Svendborg og formentlig også far til sognepræsten i Kirkeby - Lunde sogne, Mester Ulrik Bild skrev sig i 1472 til hovedgården Hellerup i Vindinge herred. 25.7. 1530 skriver Axel Nielsen sig til Hellerup. Der er formentlig tale om Aksel Nielsen Kruckow som 1532 og 1539 skrev sig til Årslevgård. Hans moder antages også at være datter af Bild Pedersen. 

Bild Pedersens forældre var Peder Ottesen Bild og og ifølge Finn Holbek en Bildsdatter Ulfeldt. Der er så åbenbart usikkerhed om hun er datter af  Niels Jensen (Bild) der som den første skriver sig til Hellerup i 1419. Johan Rantzau, der skrev sig til Hellerup 1442-60 anfører Finn Holbek som stedfader for Bild Pedersen.

BilagStørrelse
Kirkejorder_Hellerup_kirke.pdf2.11 MB