Da kong Frederik 2 kom i livsfare under en tur over Storebælt

| | |

Kong Frederik 2Kong Frederik 2  Kongebrev 7.9. 1571Kongebrev 7.9. 1571Kongebrev 7.9. 1571 (2)Kongebrev 7.9. 1571 (2)Engang kong Frederik 2 skulle fra Kolding  til København i et meget presserende og vigtigt anliggende, blev han fanget af ismasserne i Storebælt. - Efter at en af kongens betroede mænd uden held havde forsøgt en overgang, prøvede kongen selv at forcere bæltet til vogns, men isen brast, og det var kun med nød og næppe, man reddede kongens liv. - 5 dage senere var Frederik 2 kun nået til Sprogø, hvor der hverken var mad eller drikke at opdrive.

Denne ubehagelige oplevelse blev årsagen til, at Frederik 2 i 1571 befalede, at der skulle bygges et hus på Sprogø, så at nødstedte rejsende sommer og vinter dér kunne få tag over hovedet og sammesteds "erholde mad og øl mod betaling."  [Biblioteksassistent Torben Glahn: Med smakke og isbåd over Storebælt. 1934]