Private regnskaber, bondedagbøger, optegnelsesbøger o.lign

Af købmand Morten Brathorst's regnskabsbog

Forholdet land/by belyst ved Vejstrup kirkeregnskab

Sognepræst Mads Knudsen Lægård - optegnelsesbog 1660-1680

Vester Skerninge Præstegårds drift 1681-1734 

Den Wintherske Slægtebog fra 1755 

Boet efter købmand Peder Jørgensen Graae 1763-67

Andreas Tofte 1750-1792 optegnelsesbog

Strangebogen 1794-1845 opdelt i 3 pdf filer Nr. 1 ; nr. 2 ; nr. 3 ; http://fynhistorie.dis-danmark.dk/node/1901

Gårdfæster og sognefoged  Hans Sørensen, Frørup 1793-1821

Skovfoged Anders Nielsen, Slæbæk - dagbog 1826-29 - 1-del; 2-del; 

 

Skytte Jens Madsen, Hvidkilde - Jagtbog 1893-1905 

Smed Erich Nielsen, Egense 1793-1825

Rebslager Jens Jensen, Dongshøjrup 1820-1824

Skibsfører Anders Hansen, Troense

Kaptajn Johan Larsen Jørgensen 1878-87

Lykkebo i Grønderup 1821-1880

Gdr. Christen Hansen Rosager - dagbog 1886

Dagbog 1894- Jerntvedgård - Ulbølle

Maskinarbejder C. Ehrich lønningsbog 1896  

Bernekilde i Vester Skerninge 1902

Erik Bendixens dagbøger 1953-57

BilagStørrelse
dagbog2.pdf555.16 kB
Arbejdsjournal 1887-88_Slæbækgård.pdf9.07 MB
Arbejdsjournal 1887-88_Slæbækgård_2.pdf9.04 MB
Arbejdsjournal 1887-88_Slæbækgård_3.pdf9.16 MB
Arbejdsjournal 1887-88_Slæbækgård_4.pdf7.3 MB
Skytte_Jens_Madsen_Hvidkilde_Jagtbog_1893-195.pdf6.68 MB
Skovfoged_Anders_Nielsen_Slæbæk_Dagbog_1826-29.pdf7.3 MB
Skovfoged_Anders_Nielsen_Slæbæk_Dagbog_1826-29-2.pdf6.14 MB
Strangebogen.pdf8.48 MB
Strangebogen-02.pdf9.3 MB
Strangebogen-03.pdf9.47 MB

Kornsalgstiden