Gadekilden i Ørbæk

| |

Ørbæk by 1833Ørbæk by 1833Ørbæk - uddrag jordebog 1572Ørbæk - uddrag jordebog 1572Plan over Ørbæk by - Overvejsdirektoratet RAPlan over Ørbæk by - Overvejsdirektoratet RA  ØrbækØrbæk Ørbæk - uddrag jordebog 1572 (2)Ørbæk - uddrag jordebog 1572 (2)  Gadekilden ved Ørbæk mejeriGadekilden ved Ørbæk mejeriØrbæk bygade med kirkenØrbæk bygade med kirken"Paa hin siden Aaen" havde præsten i Ørbæk et engstykke ved Gadekildeholm, hvor der årligt kunne produceres 5 læs hø. Der kunne jo her være tale om den kilde på Ørbæk gade, hvis vand siden oprettelsen i 1883 er blevet udnyttet af Ørbæk mejeri.

1778 nævnes det, at der i Ørbæk var en kilde, hvis indtægter, i en blok, gik til lemmerne på det hospital, Elsebet Friis, enke efter Jesper Friis, Ørbæklunde havde oprettet 1646 i den tidligere kirkelade.

Sognepræsten Rasmus Winther berømmede kilden i en indberetning 4. juli 1743: "Inde i Örbech Bÿe, midt paa gaden, ved Lande-Veÿen, er, En stedse flÿdende Kilde, hvis Bonite Medici har berömt, og vi som nÿder af dend daglig, meget glæder os ved dends skiönne og sunde Vand."Ørbæk kirkeØrbæk kirke

  Maria-figur i Ørbæk kirke fra senmiddel alderlig altertavleMaria-figur i Ørbæk kirke fra senmiddel alderlig altertavle 12 apostelfigurer fra tabt senmiddel alderlig altertavle12 apostelfigurer fra tabt senmiddel alderlig altertavleI Ørbæk kirke findes en Maria-figur og 12 apostelfigurer ovenpå altertavlen. De stammer fra en nu tabt senmiddelalderlig altertavle fra 1500-1515. Det har givet anledning til overvejelser om kirke og kilde har været viet til Vor Frue.

I henhold til kirkeregnskab fra 1546-1556 havde Ørbæk kirke en række jorder 1/ Item Kircken haffue i tofft -then haffuer degnen for hand skall hollde Kircke Klæder rene 2/ Item en iord kallis Klocketofft giffr 1 skl groth h..s Knudsen haffr 3/ item Niels Kring? (overstreget) tilføjet Dauid haffr en gaard giffr aarlige ÿ hans liifstiid vj skilling oc effter hans död skal ther aff giffues 1 skilling grotth -1 mk? ix skilling 4/ Item Kircken haffuer 1 toffte giffr aarligen 1 skilling grott -cl...Brun haffuer