12 apostelfigurer fra tabt senmiddel alderlig altertavle

12 apostelfigurer fra tabt senmiddel alderlig altertavle