Maria-figur i Ørbæk kirke fra senmiddel alderlig altertavle

Maria-figur i Ørbæk kirke fra senmiddel alderlig altertavle