Røde kilde i Herringe sogn

| | | |
Lauritz Gorms indberetning til Ole Worm 1623Lauritz Gorms indberetning til Ole Worm 1623  Odense St. Knud. Epitafium 1627 over Ebbe Munk og Sidsel HøegOdense St. Knud. Epitafium 1627 over Ebbe Munk og Sidsel HøegKalkmaleri - Herringe kirkeKalkmaleri - Herringe kirkeHerringe kirkeHerringe kirkeFjellebroFjellebroFjellebroFjellebroEbbe Munk til Fjellebro og hans to hustruerEbbe Munk til Fjellebro og hans to hustruerMagister P. Lucoppidan - Herringe kirkeMagister P. Lucoppidan - Herringe kirkeI nærheden af Sundsgård i Herringe sogn påvises under et gl. træ - en kilde - kaldet Røde Kilde - som allerede sognepræsten for Herringe og Ringe, Lauritz Gorm skrev om i 1623, i sin indberetning til Ole Worm: "Vdi Herringe Sogen, Som er mit Annex och ligger i Salling Herrit, er een Veldekilde paa Biertte Mark, Som kaldis Rødekilde, Huilcken aldrigh thörris Vinther eller Sommer, Denn Siges der om, att J gamell Dauge, Huo som hafde nogen bröst, och de kunde bekomme Vandeet af Samme Kilde, vaar de i denn Meningh, at de bleffue der aff Helbreden och hjulpen."

Bjerte omtales tilbage i 1465 som en da eksisterende landsby bestående af 3 gårde, 1 mølle og 1 hus, beliggende syd for Fjellebro, men i løbet af 1600-tallet blev landsbyen nedlagt. Landsbyen omtales ikke i mandtallet over Herringe sogn fra 1658, så det må altså være sket før krigen med Sverige 1657-60. I 1690 fortæller pastor Jerne i Herringe:"... for nogle Aar siden hafue ligget en liden by till Herringe kaldet Biertte, huor paa Vaar trej gaarde en Mølle og 1 huuss, huilcke ere blefne nedbrudte, udj huiss thid det er skeed, veed jeg iche.."
 
BilagStørrelse
Fjellebro_gods.pdf9.71 MB
Fjellebro_gods_2.pdf9.73 MB
Fjellebro_gods_3.pdf8.87 MB
Fjellebro_gods_4.pdf9.42 MB
Fjellebro_gods_5.pdf8.63 MB
Fjellebro_gods_6.pdf5.94 MB
Fjellebro_gods_7.pdf8.26 MB
Korrektur_1899_Trap-DK_Herringe_og_Gestelev_kirker.pdf1.35 MB