Kong Hans og dronning Christine med sønnen Frantz

Kong Hans og dronning Christine med sønnen Frantz