Maskin & Radrensefabriken "Fyen" v/ Peder Nielsen, Stenstrup

| |

Her drev Peder Nielsen sin virksomhed 1910-20'erneHer drev Peder Nielsen sin virksomhed 1910-20'erne


regningshovedregningshovedSmedesvend Peder Nielsen kom til Kapersmedien i Lunde sogn 1905, hvor han blev kendt med en datter af fabrikant Mads Henriksen. Parret blev viet i 1910 i Stenstrup kirke og Peder Nielsen etablerede nu egen forretning - Maskin & Radrensefabriken "Fyen" på Assensvej i Stenstrup.
Ifølge sønnen Kaj Nielsen ophørte fabrikationen af radrensere midt i 1920erne, da dobbeltradrenserne kom frem, og selve ejendommen afhændedes i 1928 til en søn af smeden i Brænderup, Jens Hansen Snedker.


Radrenserfabrikationen var formentlig påbegyndt af Peder Nielsens svigerfar i løbet af 1890erne. EllehavehusEllehavehusAf et båndinterview med gårdejer Laurits Markvardsen, Lunde fremgår, at  Mads Henriksen så småt begyndte at fremstille radrensere i den periode han sad til leje i Ellehave, Lunde sogn. Fabrikationen er så formentlig flyttet med til Kapersmedien og i 1909 fulgt med til Stenstrup, da Mads Henriksen købte det hus, hvor Maskin & og Radrensefabriken "Fyen" året efter fik til huse.

Om selve produktionen af radrenserne har Kaj Nielsen oplyst,
at det alm. fladjern leveredes af Middelfart Jern- og Stålforretning og Hans Knudsen, Svendborg
at hjulene blev støbt enten på Maskinfabriken Svendborg eller hos Lange & Co, Svendborg
at træhåndtagene blev fremstillet hos karetmageren i Hundtofte (Rasmussen?)
at bolte, sælskruer? m.v. købtes hos Vinkel & Rasmussen, Korsgade, Svendborg
Plovskærene kom ligeledes fra Vinkel & Rasmussen.

På Egebjerg lokalhistoriske Arkiv opbevares en del regnskabsbøger fra virksomheden.
 


SalgsopgørelseSalgsopgørelseUdtog af salgsprotokol 1914