Skårup kirke- Niels Andersen, Holmdrup 1634

Skårup kirke- Niels Andersen, Holmdrup 1634

Niels Andersen i Holmdrup 1634

I Nyborg Lens regnskaber 1634-36 hedder det at Peder Andersen fich hosbondhold paa en halff gaard i Holmdrup, Niels Andersen oploed.

Inskriptionen på gravstenen lyder: Vnder denne kampesten hviler Niels Andersens ben som døde vdi Holmdrup- gid hand til lifvet stande op 1634