Løjtved - Kildelykken 1797 - rød plet markerer "Kilden"

Løjtved - Kildelykken 1797 - rød plet markerer "Kilden"

Kildeløkken - Danmarks Naturnavne 1970

Kildeløkken. MK 1797 Kilde Lykken; Indberetning 1922, Trap Kildeløkken. Kilden, som giver løkken navn, er afsat på MK 1797. Den er omtalt som sundhedskilde af Aug. F. Schmidt (Danmarks Helligkilder p. 128) og i indberetning 1922 oplyses: Vandet kommer op gennem en Egerod. Syge Mennesker søgte i gammel Tid Helbredelse ved Kilden, hvis Navn ingen i Sognet kender.